Cxense Display
Gå til hovedmeny

Fuglekassekamera

Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer.


Bla i vår vinterkatalog

Kjøp gavekort!


Søk etter varer
Søk i
Ved søk på flere ord, viser varer hvor alle ord er med.
Du kan søke på varenummer eller tekst som er med i varebeskrivelsen.
Vis avansert søk


Informasjon

Vareliste

Prisliste
 
 

Presentasjon og beskrivelse


Det nye storverket om Nordens biomangfold

Nationalnyckeln til Sveriges flora og fauna produseres på oppdrag av Sveriges riksdag innen rammen for det Svenska artprojektet, ArtDatabanken, SLU. Oppdraget er å presentere i ord og bilder de i Sverige forekommende flercellede organismer, ca 50 000 arter!

Nationalnyckeln kommer til å bli ett sammenhengende bokverk med utførlige tekster, artsbilder, detaljbilder, utbredelseskart og bestemmelsesnøkler. Et verk som bør finnes i hjemmet hos alla som er naturinteresserte. Hver eneste større organismegruppe innledes med interessante, beskrivende og utredende tekster som er rikt illustrert med tegninger og fotografier.

Hittil er følgende bind utgitt:

Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar
Chordata: Actinopterygii

Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar
Strålefinnefisk ("vanlige beinfisk")
213 arter, 2012

Steklar: Myror - getingar. Hymenoptera: Formicidae–vespidae

Steklar: Myror - getingar. Hymenoptera: Formicidae–vespidae
Maur, veps og dolkveps. 133 "arter", 330s. 2012

Fjärilar: Bronsmalar - rullvingemalar. Roeslerstammiidae - Lyonetiidae

Bronsmalar - rullvingemalar. Roeslerstammiidae - Lyonetiidae
"Primitive" møll (sommerfugler)
495 arter, 198s. 2011

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar
Kappedyr, lansettfisker, niøyer, bruskfisk. 86 arter, 327s. 2011

Stjärnmaskar–slemmaskar. Sipuncula–Nemertea

Stövsländor. Psocoptera
Slimormer og stjerneormer
78 arter, 198s. 2010

Stövsländor. Psocoptera

Stövsländor. Psocoptera
Støvlus. 82 arter, 208s. 2010

Tvåvingar: Blomflugor. Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae

Tvåvingar: Blomflugor. Syrphidae
Blomsterfluer II. 243 arter, 480s. 2009

Tvåvingar: Blomflugor. Syrphidae: Syrphinae

Tvåvingar: Blomflugor. Syrphidae: Syrphinae
Blomsterfluer I. 169 arter, 408s. 2009

Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium

Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium
Bladmoser II. 292 arter, 504s. 2008

Fjärilar: Käkfjärilar - säckspinnere. Micropterigidae - Psychidae

Fjärilar: Käkfjärilar - säckspinnere. Micropterigidae - Psychidae
"Primitive" møll (sommerfugler). 256 arter, 646s. 2008

Fjärilar: Svärmare och spinnare

Fjärilar: Svärmare och spinnare
Spinnere og svermere. 144 arter, 478s. 2007

Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera -Cerambycidae

Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera -Cerambycidae
Trebukker (biller). 128 arter, 304s. 2007

Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum

Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium
Bladmoser I. 280 arter, 416s. 2006

Mångfotingar Myriapoda

Mångfotingar Myriapoda
Tusenben. 111 arter, 351s. 2006

Fjärilar: Dagfjärilar, Hesperiidae - Nymphalidae

Fjärilar: Dagfjärilar, Hesperiidae - Nymphalidae
Dagsommerfugler. 140 arter, 407s. 2005.


Fältnyckeln:

Mångfotingar - Fältnyckeln

Mångfotingar - Fältnyckeln

Dagfjärilar - Fältnyckeln

Dagfjärilar - Fältnyckeln
Forlagets presentasjon av første bind:

Varje art beskrivs i text och bild och utbredningen visas i en Nordenkarta. Arttexterna innehåller avsnitt om kännetecken, levnadssätt, utbredning, namngivning och engelska key facts. Allt för att tillsammans med bestämningsnycklar möjliggöra en säker artbestämning möjlig.

Artbeskrivningar

Varje art beskrivs i text och bild och utbredningen visas i en Nordenkarta. Arttexterna innehåller avsnitt om kännetecken, levnadssätt, utbredning, namngivning och engelska key facts. Allt för att tillsammans med bestämningsnycklar möjliggöra en säker artbestämning möjlig.

Arterna presenteras i systematisk ordning, och varje överordnat taxon t.ex. ett släkte ges en kort beskrivning innan de ingående arterna presenteras i såväl text som bild.

Varje arttext inleds med en kort presentation som syftar till att med några få ord karaktärisera arten. Namngivningsavsnittet ger upplysning om vem som har givit arten dess vetenskapliga namn, artens ursprungliga namn samt när och i vilket verk arten beskrevs. I förekommande fall anges vetenskapliga och svenska synonymer. Därefter följer en förklaring till namnet.

Artbeskrivningarna är illustrerade, och varje art ges i normalfallet minst en illustration. Vid t.ex. stora skillnader mellan hane och hona illustreras båda, och när så krävs illustreras även andra detaljer. Arterna är inte avbildade i naturlig storlek. Under rubriken utbredning behandlas arten i ordningen svensk, nordisk och global utbredning.

Nycklar

Bestämningsnycklar i text och bild för alla arter gör det möjligt att ta reda på vilken art man har hittat i naturen.Nationalnyckeln kommer att innehålla klassiska dikotoma* nycklar för att lätt kunna bestämma vilken art man har i handen. Med den nya IT-tekniken blir det möjligt att underlätta artbestämningen. Med en dator kan man tillåta flera ingångsvariabler och på så sätt få en interaktiv nyckel. Svenska artprojektet håller på att utarbeta den metod som kommer att användas för Nationalnyckelns framtida nätversion.

* Dikotom nyckel, som är uppbyggd så att man hela tiden väljer mellan två alternativ (inte fler).

Detaljbilder

Till varje artbeskrivning finns färgillustration och ofta även bilder av viktiga detaljer.

Exempel från inledningstexten på detalj i olika dagfjärilslarvers byggnad och utseende: t.v. sandgräsfjäril Hipparchia semele, t.h. aspfjäril Limenitis populi. Klicka här för att se ett uppslag med detaljbild. I Artbeskrivningarna finns inte de skrivna förklaringarna med.

Artbeskrivningarna är illustrerade, och varje art ges i normalfallet minst en illustration. Vid t.ex. stora skillnader mellan hane och hona illustreras båda, och när så krävs illustreras även andra detaljer. Arterna är inte avbildade i naturlig storlek, men det kommer oftast att finnas en markering pm storlek. För Dagfjärilar är det ett streck som visar medelstorlek på vingspannet.

Kartor

Ett omfattande kartmaterial visar arternas nutida utbredning i Sverige och övriga Norden, inklusive Färöarna, Island och Svalbard.

Utbredningskartor

Varje arts utbredning visas på en karta. Vid kartproduktionen har tillgängliga observationsdata bearbetats och tolkats för att vi ska kunna presentera en trolig nutidsutbredning för varje art. Kartorna visar respektive arts kärnutbredning som ett mörkt gråblått fält med diffusa kanter. Artens kärnutbredning definieras som det område där arten uppträder regelbundet och reproducerar sig. Utbredningsområdets kanter är diffusa för att inte ge ett missvisande intryck av en skarp och väldefinierad utbredningsgräns.

Det ljusare gråblå fält som återfinns på en del kartor visar på områden där arten, på olika sätt och av olika anledningar, uppträder oregelbundet, har gles förekomst eller inte reproducerar sig. Saknas grunddata för något eller några av de nordiska länderna markeras det genom att de aktuella länderna gråtonas. Av utrymmesskäl visas inte Färöarna och Svalbard på kartan, utan de representeras av var sin liten cirkel med bokstäverna F respektive S. Om arten förekommer i något av dessa områden är cirkeln fylld. Saknas cirkel och bokstav för något av dessa områden innebär det att fynddata saknas och ingen bedömning angående förekomst kan göras.

Samlingsplanscher

För att möjliggöra snabba jämförelser av olika arter, och som ett komplement till bestämningsnyckeln, är alla arter presenterade i naturlig storlek på ett antal planscher.

Enkel jämförelse

Arterna är placerade i systematisk ordning. Både svenskt och vetenskapligt namn, följt av sidhänvisning till den sida där arten får sin utförliga presentation.

Genom samlingsplanscherna kan man snabbt få en uppfattning om bland vilka arter man ska leta för att ta reda på vilken art man hittat i naturen.

För att möjliggöra snabba jämförelser av olika arter, och som ett komplement till bestämningsnyckeln, är alla arter presenterade i naturlig storlek på ett antal planscher.
Nof Travel

Klikk her for å gå til kartsøk!

Klikk her for å vise alle varer på tilbud!

10 mest solgte bøker
Gyldendals store fugleguide (myk perm) Rype og skogsfugl
Fuglesang (kompakt) Aschehougs fuglebok med CD-er
Gyldendals store fugleguide og Norske fugler Handbook of Western Palearctic Birds
Humler i Norge Dyrelyder og fuglesang i norsk natur
Fugleskolen Norske amfibier og reptiler

Facebook

Følg Natur og Fritid på
facebook.com/naturogfritid

Twitter

www.twitter.com/naturogfritid


--